Contact Us: 01352 751490
clerk@argoedcommunitycouncil.gov.uk

Argoed Community Council
The Square
Mercia Drive
Mynydd Isa
Mold, CH7 6UY

Rhif Rhoi Gwybod Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Report It Number  

 

I gynghorau tref a chymuned,

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn newid y rhif dylai pobl alw i roi gwybod am ddigwyddiadau amgylcheddol. Y rhif yw 03000 65 3000.

Gweler y posteri sydd wedi’u atodi sy’n rhestri yr hyn rydym a nad ydym yn ymdrin â nhw, a chyfeiriad gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Byddwn ni’n gwerthfawrogi’n fawr os rhannwch y wybodaeth o gwmpas y gymuned, ac os bobib, rhoi’r posteri i fyny ar unrhyw fwrdd hysbysu cymuned sydd gennych.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

To community and town councils,

Natural Resources Wales is changing the number that people call to report environmental incidents. It is now 03000 65 3000.

Attached are posters listing what we do and don’t deal with, and a website address for more information.

We would appreciate if you share this information around the community and possibly put the posters up on any community notice boards you have

If you would like more information, please get in touch.